Руководство по стандартной библиотеке шаблонов STLVec7


#include <iostream.h> #include <stl.h>

int array1 [] = { 1, 4, 25 }; int array2 [] = { 9, 16 };

int main () { vector<int> v (array1, array1 + 3); v.insert (v.begin (), 0); // Insert before first element. v.insert (v.end (), 36); // Insert after last element. for (int i = 0; i < v.size (); i++) cout << "v[" << i << "] = " << v[i] << endl; cout << endl; // Insert contents of array2 before fourth element. v.insert (v.begin () + 3, array2, array2 + 2); for (i = 0; i < v.size (); i++) cout << "v[" << i << "] = " << v[i] << endl; cout << endl; return 0; }
Содержание  Назад  Вперед